En föreläsning kan vara aktiv eller passiv. Jag vill gärna fånga deltagarnas intresse och få dem att aktivt medverka. En passiv föreläsning blir ofta långtråkig för konferensdeltagarna.

Din publik känner sig delaktig

(Visited 1 times, 1 visits today)