Inför ett föredrag gäller det att undersöka den senaste forskningen inom sina åhörares expertis. Jag höll ett föredrag för HusmanHagberg som nu expanderar som mäklare i Jönköping. Inför sina nya utmaningar behövdes föredraget läggas upp med en inriktning på sociologi och psykologi inom bostadsmarknaden. Sociologi belyser sociala strukturer såsom genus, klass, ålder och etnicitet. Dessa satte jag i relation till bostäder och urban dynamik. En diskussion startades om hur en småbarnsfamilj resonerar inför en flytt och vilka sociala behov de har. Vi tog också upp rumslig segregation, utbildningssegregation och migration. Segregation märks tydligt inom bostadsmarknaden och mäklare har en utmaning i att nå ut till alla sociala grupper för att erbjuda lösningar efter deras behov. Vidare gick vi igenom urbaniseringens utmaningar. Jag presenterade forskning inom den urbana miljön och dess psykologiska inverkan på oss människor. Hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga kan förbättras genom en väl planerad stadsmiljö. Framförallt behövs inslag av restorativa miljöer som ger möjlighet till psykologisk återhämtning. Ett brett föredrag gav åhörarna en inblick av forskningen samt en sammanställning av de utmaningar vi står inför. Föredraget avslutades positivt med en öppen diskussion där det lades fram lösningar och idéer.

Bostadshus i foto taget uppifrån

(Visited 1 times, 1 visits today)