Lär dig mer om hyperaktivitetssyndromet med uppmärksamhetsstörning. Att gå på en föreläsning om adhd rekommenderas till alla som har adhd eller som är närstående till någon som har fått diagnosen. Om du känner någon som har adhd eller vill veta mer om hur det är att ha det eller hur det är att leva med någon som har det är du också välkommen till en föreläsning om adhd för att lära dig att förstå bättre. Adhd är ett väldigt stort ämne och du kan inte lära dig allt på en föreläsning utan ofta delas innehållet upp på flera föreläsningar. På en grundläggande föreläsning om adhd för alla som vill veta mer brukar följande tas upp:

1. Symptomen som kan vara överaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsproblem.

2. Orsakerna som kan vara biologiska eller psykosociala.

3. De positiva sidorna som den med adhd kan ha såsom charmig, trevlig, nyfiken och energisk.

4. De ständiga utmaningarna som personen utsätts för.

5. Vikten av att få en rätt diagnos. För alla som ska undervisa barn med adhd finns speciella föreläsningar där metoder och strategier som bör användas i undervisningen tas upp. Även annan personal i skolmiljöer kan delta för att tillsammans med läraren kunna skapa en tryggare miljö för samtliga elever. En föreläsning om adhd där metoder för att klara av vardagslivet lättare tas upp kan läggas upp enligt följande:

1. Fysisk aktivitet för att lättare kunna öka fokus.

2. Tips för påminnelser på telefon till exempel.

3. Planering av dagen och veckan.

4. Scheman att följa.

5. Rutiner att följa.

6. Planera för att morgondagen ska starta lättare som till exempel att lägga fram kläderna kvällen innan.

En föreläsning om adhd brukar alltid innehålla utrymme för frågor och svar som många har efteråt.

(Visited 142 times, 1 visits today)