Alla människor är olika, men vissa sticker ut mer än andra. Det kan bero på många olika saker. Kunskap om människans psyke och psykiska, liksom fysiska, diagnoser är något som alla har nytta av att lära sig mer om. Många av oss möter dagligen nya människor, och att kunna hantera olika sociala situationer och olika sorters människor är en viktig del i mångas arbete. Autism är en ofta ärftlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som definieras som en störning i utvecklingen. Tecken på autism upptäcks ofta redan i ung ålder, men vissa får diagnosen först som vuxen. Hos personer med autism påverkas både emotionella och kognitiva funktioner, till exempel kan de ge uttryck i att personer med diagnosen har svårare för helhetsförståelse, socialt samspel, minnesfunktioner och känslor. Idag finns det mycket information om diagnosen och mycket hjälp att få. Du som har fått diagnosen autism, eller du som lever tillsammans med en autism-diagnostiserad person, har säkert redan god kunskap inom området. För andra kan en föreläsning om autism öka kunskapen och förståelsen. En föreläsning om autism kan vara givande för exempelvis kuratorer, socialarbetare, lärare, vårdpersonal och andra som på ett eller annat sätt arbetar dagligen med många olika människor. Med ökad kunskap om autism är det lättare att bemöta en person med diagnosen, vilket i synnerhet är viktigt för dig som arbetar med barn. Att som förskolelärare och grundskolelärare kunna ha med sig verktyg för att på bästa sätt kunna arbeta med barn med diagnosen autism är oerhört viktigt för barnet. Idag finns det många chanser att kunna ta del av en föreläsning om autism, vare sig du vill göra det som privatperson eller om ni som organisation vill ordna det.

(Visited 138 times, 1 visits today)