På en föreläsning om stress är det många aspekter som tas upp. Stress uppfattas inte på samma sätt för alla människor och stress påverkar oss också alla på olika sätt. Några punkter som kan tas upp på en föreläsning om stress är följande:

1. Vikten av att stanna upp ibland och göra en paus för att låta kropp och psyke återhämta sig.

2. Att lära sig att ta hand om sig själv och att lägga upp dagen på ett sätt som kroppen mår bra av.

3. Att inte ställa för höga krav på sig själv och att fråga sig varför man har för höga krav på prestation.

4. Att lära sig att säga nej både till sig själv och andra samt att förstå att det varken är dumt eller elakt att säga nej.

5. En lektion i att schemalägga pauser och inte ha en överfylld almanacka.

6. Att lära sig lita på andra och att kunna delegera uppgifter både i hemmet och på arbetsplatsen.

7. Att våga stå upp för vad man tycker. Det kan kännas svårt och stressande men i längden vinner du på det och att gå emot sina värderingar lång tid kan göra dig både sjuk och stressad.

8.Vikten av personlig utveckling och att vara på rätt plats.

Även små förändringar kan inverka positivt om man inte har möjlighet eller vågar göra de stora förändringarna. På en föreläsning om stress bör även de positiva sidorna av stress tas upp för den kan vara positiv om man tillåter sig själv att återhämta sig emellan. Det är långvarig stress utan återhämtning som bränner ut oss och påverkar oss negativt. De positiva sidorna av stress kan vara

1. Förbättrar hjärnans aktivitetsnivå.

2. Uppmärksamhetsnivån höjs.

3. Prestationsnivån höjs.

(Visited 202 times, 1 visits today)