Jag föreläser en del om ledarskap och organisationspsykologi, två ämnen som alltid väcker många frågor. Då publiken ofta består av personer med högre befattningar inom områden som sälj och service halkar vi ofta in på diskussioner kring försäljningstekniker. En fråga jag ofta får är hur chefer kan tillämpa nytänkande i försäljningsorganisationer. En säljare styrs ofta av vana och det är viktigt att regelbundet bryta slentrianen då det annars kan påverka nyckeltalen. Det är lätt att säljare använder sig av samma försäljningsteknik om och om igen när de istället hade blivit mer framgångsrika genom att anpassa tekniken efter den person eller grupp de möter. Denna kontinuerliga frågeställning har gjort att jag i nästa vecka startar en ny kurs som handlar om att bryta invanda vanor inom försäljning. Jag behöver dock köpa nya däck på nätet innan kursstart då jag fick punktering på framdäcket häromdagen. Vid såna tillfällen är det bra att praktisera djupandningsövningar då det annars riskerar komma ut en del svordomar.

(Visited 1 times, 1 visits today)