Mutbrott eller en man som får en gåva

Föreläsningar är ett bra sätt att presentera information och de blir alltmer populära. Särskilt som samhällstempot skruvats upp och det finns få mellanchefer som kan läsa igenom tunga fackböcker om ledarskapsteori på fritiden. Men en tillräckligt passionerad och informativ föreläsning kan väcka motivation till att lära sig mer om en specifik del av kunskapsfältet som gynnar just denna chef och detta företag. Och förhoppningsvis har föreläsaren färdigt material som behandlar just detta så det går snabbt att lära in och tillämpa. För företagsledare och offentliga tjänstemän är det direkt nödvändigt att gå fortbildningar för att tillgodogöra sig ny information. Mutbrott och bestickning är en gråzon som dessa yrkeskategorier måste känna till. Gränserna är inte glasklara för vad som utgör bestickning eller muta. Ibland bjuds människor på resor av företag, exempelvis personer som kan besluta om kontrakt, och trots att det inte handlar om rena pengar som ges bort så finns det fall där individer dömts för ”mutresor”. Ironiskt nog skulle även ett företags julklapp till en offentlig tjänsteman, i form av betalda föreläsningar, kunna ge upphov till att ”Föreläsning eller muta” blir en frågeställning som åklagare måste ta ställning till. Det är nämligen inte gåvans art som avgör om det är en muta, utan gåvans storlek. Till och med en betald föreläsning om mutor kan utgöra en muta, förutsatt att värdet på gåvan överstiger fastslagna belopp. Men bara om mottagaren är i en sådan position att denne kan göra sig skyldig till mutbrott i juridisk mening. Ett barn som tar emot kakor för att inte skrika hela vägen hem gör sig förvisso skyldig till att acceptera mutor, men som tur är för alla föräldrar finns det inga lagar som förbjuder det.

(Visited 82 times, 1 visits today)