Retorik betyder konsten att tala och det är något som alla bör ta till sig oavsett om man tycker om att prata inför publik eller inte. Kan man retorikens konst är det större chans att man får med sig publiken på sin sida. Har man en retorisk talan och ett starkt ordförråd gör det att folk lyssnar och håller med oavsett talets uppbyggnad. Är personens retorik och ordval dåligt däremot kan även ett bra tal förstöras då talaren inte får med sig publiken. Trots att synpunkterna och åsikterna i talet är något som publiken samtycker med betyder det inte att de är på talarens sida. En bra föreläsare behöver känna till konsten att kunna tala för sin sak och samtidigt få med sig publiken. Här handlar det inte om hur högt man pratar utan att man använder ordförrådet som man har i sina argument. En bra talare är även en person som har en öppen kroppshållning och inte bara pratar utan även försöker kommunicera via kroppen. Att använda händerna och armarna när man talar för att förstärka sina åsikter är något som rekommenderas. Redan i det vardagliga livet använder många sitt kroppsspråk men när man talar inför publik kan nervositeten slå till. Då är ett tips att använda sig av olika handgester när man framför sina åsikter för att göra det mer tydligt vad man menar. Att utöka ordförrådet är något som kan öka självsäkerheten hos en osäker person och genom att ha ett starkare ordförråd blir talet automatiskt bättre och får mer liv i sig.Ordförrådet är viktigare än man tror

(Visited 82 times, 1 visits today)