Naturen är inspirerande på många sätt, inte minst när du behöver komma på idéer till en föreläsning. Om du föreläser om träd och buskar har du ofta en engagerad publik som ger dig som föreläsare ett stort gensvar. Du kan lägga upp ditt seminarium om träd och buskar med en del där åhörarna tillåts att […]

Mer