När du ska tala inför en grupp, vare sig om den är stor eller lite mindre, gäller det att kunna fånga och behålla uppmärksamheten under hela tiden som ditt föredrag eller tal pågår. Hur gör du det i över fyrtio minuter? Det lättaste sättet är att öva upp din talteknik med hjälp av retorikens verktyg. […]

Mer