Skolsittning är ett begrepp som kan användas i olika sammanhang och som därmed också kan betyda en rad olika saker. I arbetslivet kan skolsittning innebära att ni har en konferens eller möte i skollokaler. Det handlar då främst om en sittning i en skola där ni lyssnar på en föreläsning av något slag. Det är […]

Mer