På en föreläsning om stress är det många aspekter som tas upp. Stress uppfattas inte på samma sätt för alla människor och stress påverkar oss också alla på olika sätt. Några punkter som kan tas upp på en föreläsning om stress är följande: 1. Vikten av att stanna upp ibland och göra en paus för […]

Mer