Hur är egentligen en bra ledare eller chef? Vilka egenskaper bör hen besitta? Och hur förändrar man sitt ledarskap till det bättre? Att lyssna på föreläsning om ledarskap är otroligt viktigt för chefer runtom i landet, men också för andra medarbetare. Det spelar egentligen ingen roll inom vilken sektor och organisation du arbetar, någon ledare […]

Mer