Vad du säger är ofta mindre viktigt än hur du säger det. Om de du talar för minns och berörs på ett positivt sätt av din framförhållning kommer de också att ta intryck av vad ville få sagt. Innehåll och form går med andra ord hand i hand, precis som i så många andra sammanhang. […]

Mer