Jag föreläser ju mycket om hur viktigt det är att kommunicera. Man måste prata och vara lyhörd på så många sätt, både i det privata livet och på en arbetsplats. När jag behövde råd och stöd kring försäkringar så kontaktade jag Söderberg och Partners som verkligen kunde hjälpa mig. Här var de lyhörda för mina […]

Mer