Att föreläsa handlar mycket om att fånga sina lyssnare och deras intresse. Därför är ett tips till alla framtida föreläsare att studera retorik. Retorik är ett gammalt begrepp som innebär talkonstens lära, och handlar om att övertyga men också skapa intresse och engagemang hos en publik. Inom retoriken finns bland annat begreppet pathos (eller patos). […]

Mer