En föreläsning kan vara aktiv eller passiv. Jag vill gärna fånga deltagarnas intresse och få dem att aktivt medverka. En passiv föreläsning blir ofta långtråkig för konferensdeltagarna.

Mer