Jag föreläser en del om ledarskap och organisationspsykologi, två ämnen som alltid väcker många frågor. Då publiken ofta består av personer med högre befattningar inom områden som sälj och service halkar vi ofta in på diskussioner kring försäljningstekniker. En fråga jag ofta får är hur chefer kan tillämpa nytänkande i försäljningsorganisationer. En säljare styrs ofta […]

Mer