När jag är ute och föreläser är det mycket jag behöver tänka på. Först och främst gäller det att vara insatt i ämnet, oavsett om det innebär att arbeta som stafettläkare eller om det rör sig om teambuilding. Ofta finns det behov av att föreläsa om saker som jag är bekväm med, men i nya situationer som jag inte är lika kunnig inom. Att föreläsa om teambuilding för en e-handelssajt och en läkartrupp är till exempel två helt olika saker, och här kommer retoriken in. För att folk ska vilja lyssna på dig krävs det att du kan relatera till deras specifika situation och deras behov. Inför varje föreläsning krävs därför en del research i kombination med en bra retorik som anpassar sig till målgruppen. Här handlar det inte bara om att övertyga, utan också om att skapa engagemang och intresse för just den målgruppen det rör sig om.

Händer på varandra
Personer på ett möte

(Visited 1 times, 1 visits today)