Naturen är inspirerande på många sätt, inte minst när du behöver komma på idéer till en föreläsning. Om du föreläser om träd och buskar har du ofta en engagerad publik som ger dig som föreläsare ett stort gensvar. Du kan lägga upp ditt seminarium om träd och buskar med en del där åhörarna tillåts att ställa frågor. Att samla alla frågor på slutet är bra för att enklare hålla ihop din föreläsning. Om publiken får ställa sina frågor när som helst under föredraget, är det lätt att du som föreläsare hamnar på många och långa sidospår. Det är också en större risk att du tappar tråden än om du har en strukturerad föreläsning. Är du en van föreläsare är det dock enklare för dig att åter hitta tråden och du kan tillåta dig själv att vara lite mer flexibel i din muntliga framställning. Att bygga upp din föreläsning kring en historia är alltid bra. Då ges åhörarna en berättelse som de med glädje följer utvecklingen i. Det finns många bra exempel på trädgårdsböcker vars författare kan konsten att bygga upp en spännande historia som fångar publiken. Peter Wohllebens bok ”Trädens hemliga liv” kommer snart ut på svenska. Passa på att hämta idéer från boken till din föreläsning.

Träd och buskar kan ha en spännande historia

(Visited 115 times, 1 visits today)